str OrganisatieGroei

Zorgkennis

Zorg
De vraag naar zorg neemt toe en verandert in kwaliteit. Innovatie van zorg is daarom een urgent onderwerp. Eenvoudig is het niet, want van oudsher is de sector zorg eerder reactief dan vooruitstrevend.

Er zijn goede ideeën over de richting waarin de inhoudelijke verandering moet worden gezocht:

  • Van ziekte en herstel naar gezondheid en preventie
  • Van zorgafhankelijkheid naar participatie en zelfmanagement
  • Van monodisciplinair organiseren naar meer samenhang in zorg
  • Van zorg in een kliniek naar zorg thuis of huiselijke omgeving
  • Van systeemgericht naar persoonsgericht
  • Van professionele zorg naar samen zorg (professionals, vrijwilligers en familie)
  • Van zelf doen naar doen met technologische ondersteuning

Hoe pas je de kennis toe?
Juist hier zit de kracht van OrganisatieGroei. Door het initiëren en uitvoeren van praktijkgerichte (kennis)trainingen door inhoud deskundige seniortrainers zijn wij in staat om praktische vragen als 'hoe doe ik dat?' te beantwoorden en daarmee de zorgsector te innoveren.

Waarom Zorginnovatie?
Wij zijn gericht op vernieuwing van de gezondheidszorg. Ons streven daarbij is: optimale zorg waar het nodig is en zoeken naar mogelijkheden om te ontzorgen waar het kan. Ook dat laatste hoort erbij, want de vraag naar zorg neemt toe in kwantiteit en kwaliteit: dubbele vergrijzing van de bevolking, toename van het aantal chronisch zieken, groeiende (technologische) mogelijkheden en steeds mondigere cliënten die andere verwachtingen hebben van professionals. Innovatie is daarom urgent!

OrganisatieGroei beschikt over 2 gespecialiseerde Zorgkennis specialisten.