Werkwijze

Onze werkwijze is kwalitatief, effectief, praktisch en resultaatgericht op een constructieve en veilige manier. Om te groeien zijn volgens OrganisatieGroei vier elementen nodig: kennis, bewustzijn, vaardigheden en focus. Indien we deze elementen aanreiken, integreren en borgen, ontwikkel je groei.

Kwalitatief (kennis)
 • Effectieve opbouw programma
 • Theoretische basis
 • Kwalitatieve methodieken
 • Zorgvuldige borging
Effectief (bewustzijn)
 • Betrouwbaar
 • Behoeftebepaling
 • Positiebepaling
 • Prijs/kwaliteit
Praktisch (vaardigheden)
 • Praktijkervaringen en brainstormen
 • Activiteiten en opdrachten
 • Groepswerking en rollenspellen
 • Video opname en huiswerkopdrachten
Resultaatgericht (focus)
 • No-nonsens
 • Verantwoordelijk
 • Korte en directe lijnen
 • Duidelijke doelstellingen (persoonlijk en organisatie)