Training

 • Management Development
 • Communicatie
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Positie innemen
 • Verantwoordelijkheid
 • Leiding geven
 • Samenwerken
 • Conflicthantering
 • Functioneringsgesprek
 • Gesprek technieken
 • Overleg technieken
 • Rapportage technieken
 • Sociale vaardigheden
 • Stressmanagement
 • Timemanagement
 • Verandermanagement
 • Projectmanagement
 • Ziekteverzuim
 • 5S werkplek optimalisatie
 • Lean leiderschap
 • SGA verbeterteams
 • QRM
 • Visual management
 • Waardestroomanalyse
 • Verkoop Development
 • Commerciële effectiviteit
 • Dynamisch presenteren
 • Klantgerichtheid
 • Telefoonacquisitie
 • Verkoopvaardigheden
 • Van USP’s naar UBR’s
  (van productgericht naar klantgericht handelen)
 • Funnel management
 • SWOT-analyse
 • Salesplan
 • Agentbeheer
 • Zorg & Welzijn Development
 • Omgaan met agressie, grenzen en stress
 • Omgaan met N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenafwijking)
 • Omgaan met psychische en psychiatrische stoornissen
 • Omgaan met verslavingen
 • Aanpreken en effectieve communicatie
 • Adequate verslaglegging in het zorgdossier
 • Methodisch werken
 • Hostmanship, bejegening en klantvriendelijkheid
 • Netwerken (gericht) en vermaatschappelijking in de zorg
 • Zelfzorg in de zorg
 • Zorgplan i.c.m. COPD, Delier, Diabetes, Hartfalen, Pijn bij ouderen, Urineinfecties, Wondpreventie, Wondzorg
 • Lean care
 • Lean cure