StrategieGroei ©

Herkent u zich in het volgende:

 • Heeft u of uw organisatie geen duidelijke visie en strategie?
 • Is uw organisatie snel gegroeid en is er een herdefiniëring nodig?
 • Hebben management en directie te weinig focus, daadkracht en effectiviteit?
 • Is er te weinig kennis aanwezig om de juiste strategische keuzes te maken?
 • Zijn innovatie- en groeimogelijkheden minder duidelijk voor uw organisatie?
 • Is het management en directie te weinig elkaars strategische sparringpartner?
 • Wilt u de organisatie laten groeien en constructiever strategie bepalen en ontwikkelen? 

Dan is StrategieGroei © de oplossing voor u.

StrategieGroei © bestaat uit 2 hoofdmethodieken
PersonalColor werkt met vier verschillende kleuren, vertrekt vanuit de persoon en is gericht op gedrag. Bateson werkt met 6 logische niveaus, vertrekt vanuit de functie/organisatie en is gericht op de taak/doel.

Getrainde vaardigheden 
Effectieve communicatie, erkennend luisteren, persoons- en gedragstypen, effectief- en ineffectief gedrag, stijlflexibiliteit, eigenaarschap, positie innemen, aanspreken, verantwoordelijkheid nemen, teambuilding, analyses maken, strategische keuzes maken, strategie-, visie- en actiepunten bepalen en strategisch management. Dit aangevuld met uw specifieke behoeften, op een zeer praktische en effectieve manier. 

Uitgangspunt
Huidige situatie van uw bedrijf en/of afdeling.

Doel 
Gedrag, functioneren (management en directie) en visie/strategie te koppelen, concretiseren, borgen en verankeren.

Resultaat 

 • Inzicht in het gedrag en managen van uzelf, uw collega’s en leidinggevende.
 • Handelen en managen vanuit effectief gedrag i.p.v. ineffectief gedrag.
 • Dynamischer bewegen in stijlflexibiliteit en aanpassingsvermogen.
 • Elkaar beter begrijpen, effectiever communiceren en duidelijker aanspreken.
 • Inzicht in de instrumenten om heldere strategische keuzes te maken.
 • Begrijpen welke factoren een organisatie succesvol maken.
 • Leren een inspirerende visie te formuleren en te delen.
 • De belangrijkste trends en onzekerheden zien voor uw organisatie.
 • In staat zijn om een heldere externe en interne analyse te maken.
 • Leren een succesvolle strategie bepalen en dit vertalen naar concrete acties.
 • Een krachtig, leidend en vooruitstrevend management- en directieteam.
 • Gedegen borging en verankering.