PlanB

Bovenstroom
Elke verandering betekent een beweging van de huidige situatie (A), naar de gewenste situatie (B). Om van A naar B te komen, heb je praktische dingen te regelen in de bovenstroom: nieuwe werkprocessen, nieuwe rollen, een nieuw systeem, andere functieprofielen, een nieuw pand etc. Al deze zaken in de bovenstroom noemen we de situationele verandering van A naar B.

Situationele verandering
Die situationele verandering is noodzakelijk maar niet voldoende voor een verandering van betekenis waar er in de gewenste situatie ook nieuw gedrag vertoond wordt.

Onderstroom
Naast de situationele verandering is er ook een transitie in de onderstroom nodig: de psychologische verandering die medewerkers door moeten waardoor ze zich echt thuis gaan voelen in B en ander gedrag vertonen dan in A.

Psychologische transitie
De psychologische verandering verloopt in fasen en is dus te voorspellen en te managen. Systemen, dus ook organisaties, hebben altijd dezelfde reactie op een verandering: zo snel mogelijk terug naar de oude situatie. De reactie van een organisatie op een verandering valt dus te zien als symptoom van een systeem onder druk.


PlanB – onderstroom en bovenstroom

Succesvolle verandering
Alle fasen zijn noodzakelijk voor een verandering van betekenis. Elke transitiefase heeft zijn eigen onmisbare bijdrage aan de verandering naar B. Als het je lukt om die bijdrage te zien en te erkennen, kun je gemakkelijker en sneller naar B. Om een succesvolle transitie te krijgen, moet een organisatie alle fasen door.

OrganisatieGroei gebruikt dit model om constructief en succesvol een Verandering door te voeren.
Lees: OrganisatieGroei

OrganisatieGroei beschikt over 2 gespecialiseerde PlanB specialisten.