OrganisatieGroei ©

Herkent u zich in het volgende:

 • Heeft u of uw organisatie een nieuwe visie en strategie?
 • Is uw organisatie snel gegroeid en is er een verandering nodig?
 • Is er te weinig kennis aanwezig om de juiste veranderingen door te voeren?
 • Het verandertraject binnen de organisatie verloopt moeizaam en u stuit op weerstand?
 • Zijn het kader, management en directie hierin onvoldoende vaardig en geen leidend team?
 • Wilt u de organisatie laten groeien en effectiever veranderen? 

Dan is OrganisatieGroei © de oplossing voor u.

OrganisatieGroei © bestaat uit 3 hoofdmethodieken
PersonalColor werkt met vier verschillende kleuren, vertrekt vanuit de persoon en is gericht op gedrag. Kotter werkt met het 8 stappenplan en PlanB werkt met de onder- en bovenstroom, vertrekken beiden vanuit de functie/organisatie en zijn gericht op de taak/doel.

Getrainde vaardigheden 
Effectieve communicatie, erkennend luisteren, persoons- en gedragstypen, effectief- en ineffectief gedrag, stijlflexibiliteit, eigenaarschap, positie innemen, aanspreken, verantwoordelijkheid nemen, teambuilding, onder- en bovenstroom, urgentiebesef, leidend team vormen, strategie ontwikkelen, omgaan met weerstand, creëren van draagvlak, medewerkers in staat stellen te veranderen en verandermanagement. Dit aangevuld met uw specifieke behoeften, op een zeer praktische en effectieve manier. 

Uitgangspunt
Missie, visie en strategie van uw bedrijf en/of afdeling.

Doel 
Gedrag, functioneren (kader, management en directie) en verandering te koppelen, concretiseren, borgen en verankeren.

Resultaat 

 • Inzicht in het gedrag en organiseren van uzelf, uw collega’s, team en organisatie.
 • Handelen en organiseren vanuit effectief gedrag i.p.v. ineffectief gedrag.
 • Dynamischer bewegen in stijlflexibiliteit en aanpassingsvermogen.
 • Elkaar beter begrijpen, effectiever communiceren en duidelijker aanspreken.
 • Inzicht in uw persoonlijke rol binnen het verandertraject.
 • Inzicht in de onderstroom en bovenstroom van een verandering.
 • Leren omgaan met weerstand en draagvlak creëren binnen uw organisatie.
 • Inzicht in diverse instrumenten en vaardigheden voor effectief verandermanagement.
 • In staat zijn om uw plannen en voorstellen in uw organisatie helder te communiceren.
 • Concrete plannen inclusief benodigde interventies om de verandering te verwezenlijken.
 • In staat zijn om verandertrajecten succesvol te managen en begeleiden.
 • Een krachtig, leidend en resultaatgericht kader-, management- en directieteam.
 • Gedegen borging en verankering.