Nieuws

29-1-‘20
Vervolg trainingstraject TeamGroei © en LeiderschapGroei © voor coaches en teamleiders bij Bechtle direct BV te Eindhoven
Na succesvol de teamleiders, het management en directie te hebben ondersteunt d.m.v. een trainingstraject is binnen deze verkooporganisatie behoefte aan een 4e vervolg trainingstraject. Sterke groei van de organisatie is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk en team traject om coaches en teamleiders (9 deelnemers), effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, EPAV ©, LeiderschapGroei © en TeamGroei ©.

27-1-‘20
Start cultuur- en strategie workshops voor gehele organisatie bij Bechtle direct NV te Pelt (B)
Binnen deze organisatie is de noodzaak aanwezig om de toekomstige strategie te vertalen en integreren bij alle medewerkers, teamleiders, management en directie van deze organisatie (80 deelnemers). Hiervoor is een op maat gemaakte workshop samengesteld, om dit constructief te geven en te verankeren d.m.v. 5 dag sessies. Na deze workshops wordt een vervolgprogramma samengesteld voor het kernteam die deze strategie verder gaan integreren binnen de organisatie. Binnen dit kernteam is het management en directie vertegenwoordigd. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en StrategieGroei ©.

10-1-‘20
Vervolg coachingstraject voor teamleiders, management en directie bij Bechtle direct BV te Eindhoven
Na succesvol de teamleiders, het management en directie te hebben ondersteunt d.m.v. een trainingstraject is binnen deze verkooporganisatie behoefte aan een vervolg coachingstraject om de gegeven trainingen verder te borgen en te verankeren en de sterke groei van deze organisatie te ondersteunen. Per kwartaal wordt elke deelnemer door OrganisatieGroei gecoacht (20 deelnemers).

25-11-‘19
Start persoonlijk ontwikkeltraject voor logistiek medewerker bij Wienerberger BV te Thorn.
Binnen de afdeling logistiek van deze organisatie is een conflict ontstaan. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende medewerker praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, (persoonlijk) LeiderschapGroei © en TeamGroei ©.

4-10-‘19
Start trainingstraject TeamGroei © en ManagementGroei © voor management en directie bij Systemair BV te Waalwijk
Binnen deze produktie organisatie is behoefte aan een trainingstraject. Achterblijvende omzet, organisatie- en marktverandering is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een team traject om het management en directie (6 deelnemers) effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is het eerste gedeelte van het programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, TeamGroei © en ManagementGroei ©.

20-9-‘19
Start coaching en training ManagementGroei © bij Wienerberger BV te Bemmel.
Binnen deze productielocatie groeit een leidinggevende door tot plantmanager. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei , LeiderschapGroei © en ManagementGroei ©.

16-9-‘19
Start cultuur- en strategie workshops voor gehele organisatie bij ARP Frankfurt (D)
Binnen deze organisatie is de noodzaak aanwezig om de toekomstige strategie te vertalen en integreren bij alle medewerkers, teamleiders, management en directie van deze organisatie (50 deelnemers). Hiervoor is een op maat gemaakte workshop samengesteld, om dit constructief te geven en te verankeren d.m.v. 3 dag sessies. Na deze workshops wordt een vervolgprogramma samengesteld voor het kernteam die deze strategie verder gaan integreren binnen de organisatie. Binnen dit kernteam is het management en directie vertegenwoordigd. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en StrategieGroei ©.

10-9-‘19
Start coaching en training LeiderschapGroeiGroei © bij Staadegaard-TC BV te Eindhoven
Binnen deze verkooporganisatie groeit een locatiemanager door tot rayonmanager. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei , LeiderschapGroei © en ManagementGroei ©.

5-9-‘19
Start vervolgtraining NAH+ training voor begeleiders bij SGL te Sittard
In de afgelopen 6 jaar hebben we ruim 350 begeleiders en 20 teamleiders binnen SGL, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, succesvol getraind op NAH+. Deze afkorting betekent: Niet Aangeboren Hersenletsel + psychische en psychiatrische stoornissen en verslavingen. Daar nog niet alle begeleiders deze training hebben ontvangen zal jaarlijks een vervolgtraining plaatsvinden. Hierin worden de thema’s communicatie, gedrag, NAH+, psychische en psychiatrische stoornissen, verslavingen, casussen en intervisie behandeld. We starten wederom met 2 nieuwe groepen van 12 medewerkers.

5-7-‘19
Training dag TeamGroei © voor management en directie bij ICT Automatisering te Eindhoven.
Binnen deze organisatie van software implementatie en solutions is behoefte aan een training dag TeamGroei. Groei van de organisatie en marktverandering is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een dag om het management en directie (7 deelnemers) effectief en resultaatgericht te ondersteunen. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn CommunicatieGroei © en CultuurGroei.

1-5-‘19
Start coaching en training LeiderschapGroei © bij Wienerberger BV te Bemmel.
Binnen deze productielocatie stroomt een nieuwe chef-werkplaats in de organisatie. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei ©, LeiderschapGroei © en TeamGroei ©.

29-4-‘19
Start trainingstraject EPAV © en LeiderschapGroei © voor kader en management bij Wienerberger BV te Deest.
Binnen deze productielocatie is behoefte aan een training- en veranderingstraject binnen het kader en management (6 deelnemers). Nieuwe leidinggevende posities, groei en ontwikkeling van de organisatie en algehele organisatie verbetering is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk en team traject om de betreffende leidinggevenden praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, EPAV © en LeiderschapGroei © en TeamGroei ©.

24-3-‘19
Vervolg terugkomdagen (persoonlijk) LeiderschapGroei en VerkoopGroei © voor accountmanagers en regiomanagers Staadegaard-TC te Eindhoven
Na succesvol de accontmanagers en regiomanagers te hebben ondersteunt d.m.v. een trainingstraject is binnen deze verkooporganisatie behoefte aan een vervolg traject om de gegeven trainingen verder te borgen en te verankeren aan 26 deelnemers. Dit d.m.v. 3 groep sessies in kwartaal 1 en 2 en 3 groep sessies in kwartaal 3 en 4.

10-4-‘19
Start coaching en training LeiderschapGroei © en ManagementGroei © bij Wienerberger BV te Erlecom
Binnen deze productielocatie groeit de organisatie en stroomt een nieuwe productieleider en plantmanager in. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei ©, LeiderschapGroei © en ManagementGroei ©.

20-3-‘19
Start trainingstraject (persoonlijk) LeiderschapGroei voor commerciele binnendienst bij Aberson BV te Zwolle.
Binnen de binnendienst van deze verkooporganisatie is er behoefte aan een ontwikkeltraject voor de complete binnendienst (9 deelnemers, 2 groepen). Er is een transitie nodig van binnendienst naar commerciele binnendienst en het verhogen van algeheel sales niveau verkoop binnendienst en services. Tevens bewustwording en constructiever oppakken c.q. uitdragen van vernieuwingen. Met als einddoel hierdoor volledige support geven aan transitie van accountmanagers. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een trainingstraject om de betreffende binnendienst praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei © en (persoonlijk) LeiderschapGroei ©.

28-2-‘19
Start coaching en training LeiderschapGroei © bij Janssen-Dings BV te Tegelen.
Binnen deze productielocatie groeit de organisatie en groeit een teamleider door naar productie coördinator. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei ©, LeiderschapGroei © en TeamGroei ©.

19-2-‘19
Start persoonlijk ontwikkeltraject voor technisch specialist bij Wienerberger BV te Deest
Binnen de afdeling techniek groeit een specialist door naar een meer project begeleidende functie. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende specialist praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, (persoonlijk) LeiderschapGroei © en TeamGroei ©.

1-2-‘19
Start trainingstraject ManagmentGroei © en StrategieGroei © voor Business controller bij Bechtle Management te Maastricht
Binnen deze financial-control organisatie is er bij de Business controller behoefte aan een persoonlijk ontwikkeltraject. Sterke groei van de organisatie is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd om hem effectief en resultaatgericht te ondersteunen in managementgroei en ontwikkeling van hemzelf. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn CommunicatieGroei ©, LeiderschapGroei © en ManagementGroei ©.

29-1-‘19
Start coaching en training LeiderschapGroei © bij Wienerberger BV te Erlecom.
Binnen deze productielocatie groeit een techneut door naar een chef-werkplaats in deze organisatie. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei ©, LeiderschapGroei © en TeamGroei ©.

28-1-‘19
Vervolg coachingstraject voor teamleiders, management en directie bij Bechtle direct BV te Eindhoven
Na succesvol de teamleiders, het management en directie te hebben ondersteunt d.m.v. een trainingstraject is binnen deze verkooporganisatie behoefte aan een vervolg coaching traject om de gegeven trainingen verder te borgen en te verankeren en de sterke groei van deze organisatie te ondersteunen. Per kwartaal wordt elke deelnemer door OrganisatieGroei gecoacht (12 deelnemers).

25-1-‘19
Start vervolg trainingstraject EPAV © en LeiderschapGroei © (Fase 2) voor kader en management bij Narvik Tegelen.
Binnen deze productielocatie is behoefte aan een vervolg training- en veranderingstraject voor kader en management (8 deelnemers). De opvolging van het trainingstraject van 26-4-’17 en 5-3-’18 is de aanleiding en we pakken nu door met Fase 2. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk en team traject om de betreffende leidinggevenden praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is vooral een verankering- en borging programma. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn EPAV ©, LeiderschapGroei © en TeamGroei ©.

10-1-‘19
Start vervolgtraining NAH+ training voor begeleiders bij SGL te Sittard
In de afgelopen 5 jaar hebben we ruim 300 begeleiders en 20 teamleiders binnen SGL, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, succesvol getraind op NAH+. Deze afkorting betekent: Niet Aangeboren Hersenletsel + psychische en psychiatrische stoornissen en verslavingen. Daar nog niet alle begeleiders deze training hebben ontvangen zal jaarlijks een vervolgtraining plaatsvinden. Hierin worden de thema’s communicatie, gedrag, NAH+, psychische en psychiatrische stoornissen, verslavingen, casussen en intervisie behandeld. We starten wederom met 2 nieuwe groepen van 12 medewerkers.

9-1-‘19
Start training LeiderschapGroei © voor teamleiders bij Fermacell (James Hardie) te Nijmegen
Binnen deze productielocatie groeit de afedeling TD en ontwikkelen 2 teamleiders door in hun functie. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei en LeiderschapGroei ©.

19-12-‘18
Start trainingstraject LeiderschapGroei © en OrganisatieGroei © voor management en directie bij Bechtle direct NV te Pelt (B)
Binnen deze verkooporganisatie is behoefte aan een trainingstraject. Herpositionering management en sterke groei van de organisatie is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk en team traject om het management en directie (6 deelnemers), effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, LeiderschapGroei ©, OrganisatieGroei©, ManagementGroei ©, TeamGroei © en StrategieGroei ©.

18-10-‘18
Vervolg trainingstraject TeamGroei © en LeiderschapGroei © voor teamleiders bij Bechtle direct BV te Eindhoven
Na succesvol het management en directie te hebben ondersteunt d.m.v. een trainingstraject is binnen deze verkooporganisatie behoefte aan een 3e vervolg trainingstraject. Sterke groei van de organisatie is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk en team traject om teamleiders (7 deelnemers), effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, EPAV ©, LeiderschapGroei ©, en TeamGroei ©.

1-10-‘18
Start trainingstraject StrategieGroei © voor management en directie bij ARP Nederland BV te Maastricht
Binnen deze verkooporganisatie van computerhardware en solutions is behoefte aan een trainingstraject. Sterke groei van de organisatie en marktontwikkeling is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een strategie traject om de betreffende management en directie (6 deelnemers) effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn StrategieGroei © en TeamGroei ©.

12-9-‘18
Start trainingstraject LeiderschapGroei © en StrategieGroei © voor management en directie bij ICT Automatisering te Eindhoven
Binnen deze organisatie van software implementatie en solutions is behoefte aan een trainingstraject. Groei van de organisatie en marktverandering is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een team traject om het management en directie (7 deelnemers) effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei © en StrategieGroei ©.

30-8-‘18
Start vervolgtraining NAH+ en Verdieping training bij SGL te Sittard
In de afgelopen 4 jaar hebben we ruim 250 medewerkers en 20 leidinggevenden binnen SGL, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, succesvol getraind op NAH+. Deze afkorting betekent: Niet Aangeboren Hersenletsel + psychische en psychiatrische stoornissen en verslavingen. Daar nog niet alle medewerkers en leidinggevenden deze training hebben ontvangen zal jaarlijks een vervolgtraining plaatsvinden. Hierin worden de thema’s communicatie, gedrag, NAH+, psychische en psychiatrische stoornissen, verslavingen, casussen en intervisie behandeld. We starten wederom met 4 nieuwe groepen van 12 medewerkers.

24-8-‘18
Start trainingstraject (persoonlijk) LeiderschapGroei en OrganidatieGroei© voor kader en management bij Kobelco Welding of Europe te Heerlen
Binnen deze productielocatie is behoefte aan een training- en veranderingstraject binnen het kader en management (10 deelnemers). Nieuwe leidinggevende posities, groei en ontwikkeling van de organisatie en algehele organisatie verbetering is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk en team traject om de betreffende leidinggevenden en manager praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei © en LeiderschapGroei ©, TeamGroei © en OrganisatieGroei © .

26-6-‘18
Start trainingstraject (persoonlijk) LeiderschapGroei en VerkoopGroei © voor accountmanagers bij Aberson BV te Zwolle.
Binnen het verkoopteam van een verkooporganisatie is er behoefte aan een ontwikkeltraject voor de accountmanagers en regiomanagers (18 deelnemers, 2 groepen). Er is een transitie nodig van vertegenwoordiger (verkoopadviseur) naar accountmanager en het verhogen van algeheel sales niveau verkoop buitendienst en services. Tevens bewustwording en constructiever oppakken c.q. uitdragen van vernieuwingen. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een trainingstraject om de betreffende accountmanagers praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, (persoonlijk) LeiderschapGroei © en VerkoopGroei ©.

25-6-‘18
Start persoonlijk ontwikkeltraject stress en burn-out preventie voor regiomanager bij productiebedrijf in Nederland
Binnen deze productieorganisatie is er behoefte aan een ontwikkeltraject stress en burn-out preventie voor een regiomanager. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende manager praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Cranio Sacraal Therapie (lichaamsgericht), CommunicatieGroei © (emotioneel) en ManagementGroei © (functie).

19-6-‘18
Start trainingstraject TeamGroei en (persoonlijk) LeiderschapGroei © voor kader en management bij Oliver Healtcare Packaging te Venray.
Binnen deze productielocatie is behoefte aan een training- en veranderingstraject binnen het kader en management (3 deelnemers). Nieuwe leidinggevende posities, groei en ontwikkeling van de organisatie en algehele organisatie verbetering is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk en team traject om de betreffende leidinggevenden en manager praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei © en LeiderschapGroei © en TeamGroei ©.

11-6-‘18
Start persoonlijk ontwikkeltraject stress en burn-out preventie voor technisch werkvoorbereider bij productielocatie te Arnhem.
Binnen deze productielocatie is er behoefte aan een ontwikkeltraject stress en burn-out preventie voor een technisch werkvoorbereider. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende technisch werkvoorbereider praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Cranio Sacraal Therapie (lichaamsgericht), CommunicatieGroei © (emotioneel), (persoonlijk) LeiderschapGroei © (functie) en Personalcolor © (gedrag).

29-5-‘18
Start trainingstraject ManagmentGroei © en StrategieGroei © voor directie bij financial-control organisatie te Maastricht
Binnen deze financial-control organisatie is er bij de directie behoefte aan een persoonlijk ontwikkeltraject. Sterke groei van de organisatie is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd om de directie effectief en resultaatgericht te ondersteunen in de strategisch groei en ontwikkeling van de organisatie. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn ManagementGroei © en StrategieGroei ©.

3-5-‘18
Inventarisatie analyse organisatie management en directie bij verkooporganisatie in Frankfurt (D).
Binnen deze verkooporganisatie is er bij de directie behoefte aan een inventarisatie analyse organisatie management en directie. Sterke groei en ontwikkeling van de organisatie is hiervan de aanleiding. Na deze analyse zal een trainings- c.q. ontwikkeltraject volgen. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn ManagementGroei © en StrategieGroei ©.

1-5-‘18
Start persoonlijk ontwikkeltraject voor technisch specialist bij Wienerberger BV te Zaltbommel
Binnen de verkooporganisatie groeit een specialist door naar een meer commerciële functie. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende specialist praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei © en (persoonlijk) LeiderschapGroei ©.

12-4-‘18
Start vervolgtraining NAH+ en Verdieping training bij SGL te Sittard
In de afgelopen 4 jaar hebben we ruim 250 medewerkers en 20 leidinggevenden binnen SGL, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, succesvol getraind op NAH+. Deze afkorting betekent: Niet Aangeboren Hersenletsel + psychische en psychiatrische stoornissen en verslavingen. Daar nog niet alle medewerkers en leidinggevenden deze training hebben ontvangen zal jaarlijks een vervolgtraining plaatsvinden. Hierin worden de thema’s communicatie, gedrag, NAH+, psychische en psychiatrische stoornissen, verslavingen, casussen en intervisie behandeld. We starten wederom met 4 nieuwe groepen van 12 medewerkers.

15-3-‘18
Start persoonlijk ontwikkeltraject stress en burn-out preventie voor manager bij productielocatie te Arnhem.
Binnen deze productielocatie is er behoefte aan een ontwikkeltraject stress en burn-out preventie voor een manager. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende manager praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Cranio Sacraal Therapie (lichaamsgericht), CommunicatieGroei © (emotioneel), ManagementGroei © (functie) en Personalcolor © (gedrag).

8-3-‘18
Start mediation traject CommunicatieGroei © voor team medewerkers bij productiebedrijf te Reuver.
Binnen deze productielocatie zijn enkele meningsverschillen ontstaan tussen een team van +/- 10 medewerkers. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een aantal mediaton gesprekken om betreffende medewerkers, praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn CommunicatieGroei © en CultuurGroei ©.

5-3-‘18
Start vervolg trainingstraject EPAV © en LeiderschapGroei © voor leidinggevenden bij Narvik Tegelen.
Binnen deze productielocatie is behoefte aan een vervolg training- en veranderingstraject voor leidinggevenden (7 deelnemers). De opvolging van het trainingstraject van 26-4-’17 is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk en team traject om de betreffende leidinggevenden praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, EPAV © en LeiderschapGroei © en TeamGroei ©.

1-2-‘18
Start coaching en training (persoonlijk)LeiderschapGroei © voor coördinators en leidinggevende bij Wienerberger BV te Thorn en Brunssum
Binnen deze productielocatie’s ontwikkelt de organisatie en groeien een 3 tal medewerkers door in hun functie. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om betreffende coördinators cq leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei © en LeiderschapGroei ©.

1-2-‘18
Start mediation traject CommunicatieGroei © voor management en kader bij productiebedrijf te Nijmegen.
Binnen deze productielocatie zijn enkele meningsverschillen ontstaan tussen het management en kader. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een aantal mediaton gesprekken om betreffende manager en kaderleden, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn CommunicatieGroei © en CultuurGroei ©.

9-11-‘17
Start trainingstraject (persoonlijk) LeiderschapGroei en VerkoopGroei © voor accountmanagers en regiomanager Brezan BV te Ede
Binnen het accountmanagersteam van een verkooporganisatie is er behoefte aan een ontwikkeltraject voor de accountmanagers en regiomanager (14 deelnemers). Een nieuw team accountmanagers en sterke groei van de organisatie is hiervan de aanleiding. Ze hebben de volgende behoeften: een degelijk fundament/basis bouwen voor het accountmanagers team en succesvolle start-up van het nieuw accountmanagers team. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een trainingstraject om de betreffende accountmanagers praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, (persoonlijk) LeiderschapGroei © en VerkoopGroei ©.

5-10-‘17
Start trainingstraject (persoonlijk)LeiderschapGroei © en ManagementGroei © voor management en directie bij Aberson BV te Zwolle
Binnen deze verkooporganisatie is behoefte aan een training- en veranderingstraject binnen het management en directie (5 deelnemers). Ze hebben de volgende behoeften: degelijk fundament/basis (opnieuw) uitbouwen, structuur, rust en eenduidigheid aanbrengen, algemeen niveau management upgraden en tools om collega’s en medewerkers mee te nemen in deze verandering. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk en team traject om management en directie praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, EPAV © en LeiderschapGroei © en ManagementGroei ©.

12-7-‘17
Vervolg trainingstraject TeamGroei © en LeiderschapGroei © voor (midden) management bij Bechtle direct BV te Eindhoven
Na succesvol het management en directie te hebben ondersteunt d.m.v. een trainingstraject is binnen deze verkooporganisatie behoefte aan een vervolg trainingstraject. Herpositionering, niet constructief samenwerken, onvoldoende positie innemen en sterke groei van de organisatie is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk en team traject om het (midden) management (8 deelnemers), effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, EPAV ©, LeiderschapGroei ©, en TeamGroei ©.

6-7-‘17
Start coaching en training LeiderschapGroei © bij Wienerberger BV te Erlecom
Binnen deze productielocatie groeit de organisatie en stroomt een nieuwe productieleider in. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei ©, LeiderschapGroei © en ManagementGroei ©.

15-5-‘17
Start installatie ondernemingsraad bij Punch Powertrain te Eindhoven
Door de grote groei in aantal medewerkers op locatie te Eindhoven is het moment gekomen om een ondernemingsraad, conform de wet op de ondernemingsraden, te installeren en werkzaam te hebben. Hieraan voldoen is een streven van de leiding van het bedrijf. OrganisatieGroei gaat hierbij ondersteuning bieden t.a.v. voorbereiding, communicatie, verkiezingen en benoemingen, training en coaching, voldoen OR-eisen en instellen ondernemingsraad.

1-5-‘17
Start trainingstraject LeiderschapGroei © en StrategieGroei © voor management en directie bij ABC E Business te Eindhoven
Binnen deze verkooporganisatie van computersoftware en solutions is behoefte aan een trainingstraject. Sterke groei van de organisatie is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een team traject om het management en directie effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, LeiderschapGroei ©, ManagementGroei © en StrategieGroei ©.

26-4-‘17
Start trainingstraject EPAV © en LeiderschapGroei © voor kader en management bij Narvik Tegelen.
Binnen deze productielocatie is behoefte aan een training- en veranderingstraject binnen het kader en management (12 deelnemers). Nieuwe leidinggevende posities, groei en ontwikkeling van de organisatie en algehele organisatie verbetering is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk en team traject om de betreffende leidinggevenden praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, EPAV © en LeiderschapGroei © en TeamGroei ©.

5-4-‘17
Start trainingstraject EPAV ©  en LeiderschapGroei © voor kader en leidinggevenden bij Wienerberger BV te Deest
Binnen deze productielocatie is er behoefte aan een training- en veranderingstraject binnen het kader en leidinggevenden (4 deelnemers). Leidinggevenden op nieuwe posities en groei van de organisatie is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk en team traject om de betreffende leidinggevenden praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, EPAV © en LeiderschapGroei © en TeamGroei ©.

27-3-‘17
Start coaching en training LeiderschapGroei © bij Wienerberger BV te Haaften
Binnen deze productielocatie groeit een leidinggevende door van productieleider naar assistent plantmanager. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei ©, LeiderschapGroei © en ManagementGroei ©.

10-3-’17
Start trainingstraject (persoonlijk) LeiderschapGroei en VerkoopGroei © voor accountmanagers en regiomanagers Staadegaard-TC te Eindhoven
Binnen het accountmanagersteam van een verkooporganisatie is er behoefte aan een ontwikkeltraject voor deze accountmanagers en regiomanagers
(2 groepen van 12 deelnemers). Onvoldoende (persoonlijk) leiderschap en accountmanagement en sterke groei van de organisatie is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een trainingstraject om de betreffende accountmanagers praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, (persoonlijk) LeiderschapGroei © en VerkoopGroei ©.

21-2-‘17
Start trainingstraject LeiderschapGroei © binnen de afdeling Verkoop voor leidinggevenden en management bij ARP Nederland BV te Maastricht
Binnen deze verkooporganisatie van computerhardware en solutions is behoefte aan een trainingstraject. Nieuwe leidinggevende posities, groei en ontwikkeling van de organisatie, onvoldoende samenwerken en algehele organisatie verbetering is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een team traject om de betreffende leidinggevenden en management  (7 deelnemers), effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een beknopt programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei © en LeiderschapGroei ©.

13-1-‘17
Start training- en veranderingstraject LeiderschapGroei ©, OrganisatieGroei © en TeamGroei voor kaderleden en management bij Fermacell Gmbh te Seesen (D)
Binnen deze productielocatie is behoefte aan een training- en veranderingstraject binnen het kader en management (10 deelnemers). Verschil van inzichten, onvoldoende constructief samenwerken en minder goede productieresultaten is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk en team traject om de betreffende leidinggevenden praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en LeiderschapGroei ©, OrganisatieGroei © en TeamGroei ©. Deze zijn overigens in het Duits vertaald en wordt in het Duits training gegeven.

9-1-‘17
Start vervolgtraining NAH+ en Verdieping training bij SGL te Sittard
In de afgelopen 3 jaar hebben we +/-200 medewerkers en 20 leidinggevenden binnen SGL, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, succesvol getraind op NAH+. Deze afkorting betekent: Niet Aangeboren Hersenletsel + psychische en psychiatrische stoornissen en verslavingen. Daar nog niet alle medewerkers en leidinggevenden deze training hebben ontvangen zal jaarlijks een vervolgtraining plaatsvinden. Hierin worden de thema’s communicatie, gedrag, NAH+, psychische en psychiatrische stoornissen, verslavingen, casussen en intervisie behandeld. We starten wederom met 4 nieuwe groepen van 12 medewerkers.

16-11-‘16
Start coaching en trainingstraject  LeiderschapGroei © bij Fermacell Gmbh te Seesen (D)
Binnen deze productielocatie is er behoefte dat een Plantmanager doorgroeit in zijn functie. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei ©, LeiderschapGroei © en ManagementGroei ©. Deze zijn overigens in het Duits vertaald en wordt in het Duits training gegeven.

10-11-’16
Start trainingstraject TeamGroei © en VerkoopGroei © voor regiomanagers, HRM manager en salesmanager Staadegaard-TC te Eindhoven
Binnen het management team van een verkooporganisatie is er behoefte aan een ontwikkeltraject voor de regiomanagers, HRM manager en salesmanager
(6 deelnemers). Onvoldoende (persoonlijk) leiderschap en regiosalesmanagement en sterke groei van de organisatie is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een trainingstraject om de betreffende regiomanagers, HRM manager en salesmanager praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, LeiderschapGroei ©, ManagementGroei ©, TeamGroei © en VerkoopGroei ©.

2-11-‘16
Start coaching en trainingstraject  LeiderschapGroei © bij Wienerberger BV te Zaltbommel
Binnen het management bij Wienerberger is er behoefte dat een Supply Chain Manager doorgroeit in zijn functie. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei, LeiderschapGroei ©, ManagementGroei ©  en StrategieGroei ©.

 25-10’17
Start coaching en training LeiderschapGroei © Narvik te Tegelen
Binnen deze productielocatie groeit een medewerker door naar een Chef TD. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en LeiderschapGroei ©.

5-10-‘16
Start training- en veranderingstraject LeiderschapGroei © en OrganisatieGroei © voor management en kader bij Wienerberger BV te Bemmel
Binnen deze productielocatie is er behoefte aan een training- en veranderingstraject binnen het management en kader (6 deelnemers). Verschil van inzichten, niet constructief samenwerken en groei van de organisatie is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk en team traject om de betreffende leidinggevenden praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei ©, LeiderschapGroei ©, OrganisatieGroei © en TeamGroei ©.

28-9-’16
Start coaching en trainingstraject LeiderschapGroei © bij Janssen Dings te Tegelen
Binnen deze productielocatie wil een ploegleider doorgroeien in zijn functie. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en LeiderschapGroei ©.

22-9-’16
Start coaching en trainingstraject (persoonlijk) LeiderschapGroei © bij Wienerberger te Wolfswaard
Binnen deze productielocatie is er de behoefte dat een kwaliteitsmedewerkster doorgroeit in haar functie. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en (persoonlijk) LeiderschapGroei ©.

8-9-‘16
Start trainingstraject NavigatieGroei © voor leidinggevenden, management en directie bij ARP Nederland BV te Maastricht
Binnen deze verkooporganisatie van computerhardware en solutions is behoefte aan een trainingstraject. Verschil van inzichten, niet constructief samenwerken, onvoldoende positie innemen en sterke groei van de organisatie is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een team traject om de betreffende leidinggevenden, management en directie (12 deelnemers) effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, NavigatieGroei ©, StrategieGroei © en TeamGroei ©.

12-7-‘16
Start trainingstraject TeamGroei © en LeiderschapGroei © voor management en directie bij Bechtle direct BV te Eindhoven
Binnen deze verkooporganisatie is behoefte aan een trainingstraject. Herpositionering, niet constructief samenwerken, onvoldoende positie innemen en sterke groei van de organisatie is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk en team traject om het management en directie (8 deelnemers), effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, LeiderschapGroei ©, OrganisatieGroei©, ManagementGroei ©, TeamGroei © en StrategieGroei ©.

18-5-‘16
Start vervolgtraining NAH+ en Verdieping training bij SGL te Sittard
In de afgelopen 3 jaar hebben we +/-200 medewerkers en 20 leidinggevenden binnen SGL, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, succesvol getraind op NAH+. Deze afkorting betekent: Niet Aangeboren Hersenletsel + psychische en psychiatrische stoornissen en verslavingen. Daar nog niet alle medewerkers en leidinggevenden deze training hebben ontvangen zal jaarlijks een vervolgtraining plaatsvinden. Hierin worden de thema’s communicatie, gedrag, NAH+, psychische en psychiatrische stoornissen, verslavingen, casussen en intervisie behandeld. We starten wederom met een nieuwe groep.

12-5-‘16
Start coaching en trainingstraject LeiderschapGroei © bij Wienerberger BV te Zaltbommel
Binnen de verkooporganisatie bij Wienerberger wil een Manager Commerciële Projectbegeleiding doorgroeien in zijn functie. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor ©, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei ©, LeiderschapGroei © en ManagementGroei ©.

25-4-‘16
Start outplacement- en persoonlijk ontwikkeltraject voor een bedrijfsleider bij een productiebedrijf te Maasbracht
Binnen deze organisatie is er behoefte aan ondersteuning voor een outplacement traject. De betreffende leidinggevende disfunctioneert op dit moment in zijn functie. Dit is veroorzaakt door diverse omstandigheden binnen het management, kader en de organisatie. Het is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat ineffectieve patronen herkend en omgebogen worden in effectief gedrag. Het uiteindelijke doel is een nieuwe uitdagende functie bij een ander bedrijf.

22-4-‘16
Start ontwikkeltraject CommunicatieGroei© en persoonlijk LeiderschapGroei © bij Wienerberger BV te Bemmel en Thorn
Binnen deze productlocaties hebben beiden logistieke medewerkers problemen met hun nieuwe functie te integreren binnen hun zelf en de nieuwe organisatie samenstelling. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende medewerkers praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en TeamGroei ©.

20-4-‘16
Start coaching traject Stress en Burn-out voor een leidinggevende bij ARP Nederland BV te Maastricht
Binnen deze verkooporganisatie van computer hardware en solutions is er behoefte aan een coaching traject Stress en Burn-out voor een leidinggevende. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkel traject om de betreffende leidinggevende  praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Cranio Sacraal Therapie (lichaamsgericht) en CommunicatieGroei © (emotioneel gericht).

31-3-‘16
Start trainingstraject TeamGroei © binnen de productie afdeling Pers, voor medewerkers, kader en management bij Wienerberger BV te Erlecom
Binnen deze productlocatie is er behoefte aan een trainingstraject. Verschil van inzichten en niet effectief en constructief samenwerken is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een team traject om de betreffende leidinggevenden en medewerkers (8 deelnemers) praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en TeamGroei ©.

16-3-‘16
Start trainingstraject TeamGroei © en LeiderschapGroei © binnen de afdeling Verkoop voor leidinggevenden en management bij ARP Nederland BV te Maastricht
Binnen deze verkooporganisatie van computerhardware en solutions is behoefte aan een trainingstraject. Verschil van inzichten, niet constructief samenwerken, onvoldoende positie innemen en sterke groei van de organisatie is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk en team traject om de betreffende leidinggevenden en management (7 deelnemers), effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn CommunicatieGroei ©, LeiderschapGroei ©, TeamGroei © en VerkoopGroei ©.

29-1-‘16
Start coaching en training LeiderschapGroei © bij Wienerberger BV te Narvik Tegelen
Binnen de dakpannen fabriek groeit een medewerker door naar leidinggevende van een logistieke afdeling. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en LeiderschapGroei ©.

25-1-‘16
Start coaching en training LeiderschapGroei © bij Wienerberger BV te Erlecom
Binnen deze productlocatie heeft de productieleider behoefte om steviger positie in te nemen in het leiding geven. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en LeiderschapGroei ©.

20-12-‘15
Vervolg interim directeur inkoop & product management Parts Points Holding te Ede
Binnen Parts Points Holding is behoefte om veranderingen door te voeren, culturen samen te brengen en processen te stroomlijnen op gebied van inkoop en projectmanagement. Door intensieve bedrijfsovernames is dit een van de strategische doelstellingen binnen Parts Points Holding. Een van de partners binnen OrganisatieGroei gaat deze functie voor minimaal 3 maanden uitvoeren en wordt minimaal verlengd met 2 maanden.

8-12-‘15
Start coaching traject Stress en Burn-out voor een leidinggevende bij Nunhems Netherlands BV te Nunhem
Binnen Nunhems Netherlands BV is er behoefte aan een coaching traject Stress en Burn-out voor een leidinggevende. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkel traject om de betreffende leidinggevende  praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Cranio Sacraal Therapie (lichaamsgericht) en CommunicatieGroei © (emotioneel gericht).

18-11-‘15
Start trainingstraject TeamGroei © voor leidinggevenden en management bij Nunhems Netherlands BV te Nunhem
Binnen deze productie en verkooporganisatie is behoefte aan een trainingstraject voor leidinggevenden en management (5 deelnemers). Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een team traject om de betreffende leidinggevenden en management praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn CommunicatieGroei © en TeamGroei ©.

12-11-‘15
Start training- en veranderingstraject LeiderschapGroei ©, OrganisatieGroei © en TeamGroei © voor management en kader bij Wienerberger BV te Thorn
Binnen deze productielocatie is er behoefte aan een training- en veranderingstraject binnen het management en kader. Verschil van inzichten en niet effectief samenwerking is hiervan de aanleiding. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk en team traject om de betreffende leidinggevenden praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn CommunicatieGroei ©, CultuurGroei ©, LeiderschapGroei, OrganisatieGroei © en TeamGroei ©.

10-11-‘15
Vervolg training Accountmanagement en VerkoopGroei © bij AB-Werkt te Herten
Binnen deze verkooporganisatie is behoefte aan een training accountmanagement voor 24 accountmanagers. Nadat we gezamenlijk met directie en management de strategische doelstellingen en KPI’s van de afdeling verkoop duidelijk en inzichtelijk hebben gemaakt worden nu 24 accountmanagers getraind. De specialisaties CommunicatieGroei © en VerkoopGroei © worden hierbij ingezet.

9-10-’15
Start coaching en training Communicatie- en (Persoonlijk) LeiderschapGroei ©  voor accountmanager bij Wienerberger BV te Zaltbommel
Binnen het verkoopteam Dak is er behoefte aan een traject voor een accountmanager. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende accountmanager praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn CommunicatieGroei © en (persoonlijk) LeiderschapGroei ©.

8-10-‘15
Terugkomdagen training communicatie, gedrag en verantwoordelijkheid bij Vincent Depaul te Panningen

Binnen de zorginstelling Vincent Depaul hebben we 80 medewerkers, een aantal leidinggevende, management en directie getraind op gebied van communicatie, gedrag en verantwoordelijkheid. Voor deze deelnemers worden nu na een periode van een half jaar terugkomdagen georganiseerd. Het doel hiervan is om de geleerde methodieken verder te verankeren en te borgen bij de medewerkers en organisatie. De hoofdmethodieken CommunicatieGroei © en CultuurGroei © worden hierbij ingezet.

28-9-‘15
Start interim directeur inkoop & product management Parts Points Holding te Ede

Binnen deze holding is er behoefte om veranderingen door te voeren, culturen samen te brengen en processen te stroomlijnen op gebied van inkoop en projectmanagement. Door intensieve bedrijfsovernames is dit een van de strategische doelstellingen binnen Parts Points Holding. Een van de partners binnen OrganisatieGroei gaat deze functie voor minimaal 3 maanden uitvoeren.

24-9-‘15
Start training proactief commercieel samenwerken bij Wienerberger BV te Zaltbommel

De verkooporganisatie binnen Wienerberger is opnieuw ingericht op basis van klanten en niet meer op fabrieken. Ook is de binnendienst gekoppeld met de buitendienst en project afdeling. Dit vraagt proactief commercieel samenwerken. OrganisatieGroei is gevraagd met het starten van de 1e groep van 9 deelnemers om dit proces actief en constructief te ondersteunen bij medewerkers, leidinggevenden en management. De hoofdmethodieken Personalcolor, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei ©, en VerkoopGroei © worden hierbij ingezet.

17-9-‘15
Start terugkomdagen LeiderschapGroei © bij Van Aarsen BV te Panheel

Een aantal leidinggevenden hebben afgelopen jaar een training en coaching traject LeiderschapGroei © gevolgd vanuit OrganisatieGroei. Om de aangereikte methodieken verder te verankeren en te borgen worden er 2 terugkomdagen georganiseerd.

3-9-‘15
Start coaching en adviestraject strategisch Verkoopplan bij Arifal NV te Beringen (B)

De verkoop directrice binnen Arifal NV heeft behoefte aan ondersteuning binnen strategisch verkopen. Het opnieuw inrichten van de verkooporganisatie met ondersteuning van een compact, praktische en strategisch verkoopplan. OrganisatieGroei gaat Arifal N.V. hierbij ondersteunen. De hoofdmethodieken Personalcolor, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei ©, en VerkoopGroei © worden hierbij ingezet.

31-8-‘15
Start vervolgtraining cultuurverandering en advies traject EPAV 3 bij Wienerberger BV te Deest

De afgelopen 1,5 jaar zijn we gestart met de training EPAV 1 en 2 voor het management, kader en ploegleiders bij deze productielocatie. EPAV betekent: Eigenaarschap, Positie innemen, Aanspreken en Verantwoordelijkheid nemen. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn Personalcolor, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en LeiderschapGroei ©. In EPAV3 volgt een verdieping voor het kader en ploegleiders en nemen ook de reserve ploegleiders (7 deelnemers) deel.

31-8-’15
Start coaching en training LeiderschapGroei © bij Wienerberger BV te Bemmel

Binnen deze productielocatie groeit een leidinggevende door van productieleider naar plantmanager. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en LeiderschapGroei ©.

3-7-‘15
Start persoonlijk ontwikkel traject bij Gemeente Venlo

Binnen de gemeente Venlo is behoefte aan een persoonlijk ontwikkel traject van een senior onderzoeker. Dit is een training- en coaching traject, afgewisseld met Personalcolor, tussen- en eindrapportages en presentaties. De thema’s die we behandelen zijn: communicatie, persoonlijke effectiviteit, EPAV, netwerken en presenteren. De hoofdmethodieken Personalcolor, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei ©, en (persoonlijk) LeiderschapGroei © worden hierbij ingezet.

22-6-‘15
Start training accountmanagement bij AB-Werkt te Herten

Binnen deze verkooporganisatie is er behoefte aan een training accountmanagement voor 24 accountmanagers. Om de strategische doelstellingen en KPI’s van de afdeling verkoop duidelijk en inzichtelijk te maken worden als eerste 5 regiomanagers en directie getraind in fase 1. De specialisaties CultuurGroei © en VerkoopGroei © worden hierbij ingezet.

20-5-’15
Start coaching en training praktisch leidinggeven bij Wienerberger BV te Zaltbommel

Binnen de hoofdvestiging in Zaltbommel moet een marketing coördinator leiding geven aan 4 medewerkers. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De hoofdmethodieken Personalcolor, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en LeiderschapGroei © worden hierbij ingezet.

20-5-’15
Start coaching en training assertiviteit bij AB-Werkt te Goes

Als vervolg op het veranderingstraject commerciële organisatie, heeft de planner binnen AB-Goes behoefte aan een individueel coaching en trainingstraject assertiviteit. Het doel is hardnekkige ineffectieve patronen om te buigen naar een effectief resultaat. De hoofdmethodieken Personalcolor, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en (persoonlijk) LeiderschapGroei © worden hierbij ingezet.

15-5-’15
Start training en veranderingstraject Leiderschap bij Wienerberger BV te Opheusden

Er is een cultuurverandering benodigd binnen deze productielocatie betreffende Leiderschap. Daarom zijn we gestart met deze training welke bestaat uit 2 fasen. Tijdens de 1e fase wordt de plantmanager (management) gecoacht en getraind middels een traject Leiderschap. Op 4-5 ’15 wordt parallel aan dit traject fase 2 opgestart. Dit betreft een coaching en trainingstraject Leiderschap voor het volledig kader en plantmanager (5 deelnemers). Organisatie- en persoonlijke ontwikkelpunten en doelstellingen zijn duidelijk gedefinieerd. Het betreft een compleet en uitgebreid training- en veranderingstraject afgewisseld met persoonlijke coaching, Personalcolor profielen en persoonlijke tussen- en eindrapportages. De hoofdmethodieken Personalcolor, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en LeiderschapGroei © worden hierbij ingezet.

29-4-’15
Start training medewerker/functionering gesprekken bij Fermacell BV te Wijchen

De gehele directie, management en kader (14 deelnemers) hebben behoefte aan een training medewerker/functionering gesprekken op maat gemaakt voor Fermacell. Het betreft een praktische training met specifieke bedrijfs casussen.

27-4-’15
Start training communicatie, gedrag, verantwoordelijkheid, aanspreken, samenwerken bij Arifal NV te Beringen (B)

Directie, management en binnendienst (9 deelnemers) willen de samenwerking verbeteren en de kwaliteit van dienstverlening verhogen. Daarom investeren ze in een intensief trainingsprogramma, gecombineerd met individuele coaching sessies i.c.m. Personalcolor profielen. De hoofdmethodieken Personalcolor, CommunicatieGroei © en CultuurGroei © worden hierbij ingezet.

10-3-’15
Vervolg training communicatie, gedrag en verantwoordelijkheid bij Vincent Depaul te Panningen

Binnen de zorginstelling Vincent De Paul wil men graag de kwaliteit binnen de organisatie en de teams verbeteren. Voor 52 medewerkers, een aantal leidinggevenden, management en directie is een maatwerk training samengesteld. De thema’s die we hierin behandelen zijn: communicatie, gedrag en verantwoordelijkheid. Deze training is in 2014 uitgevoerd. Naar aanleiding van deze training is de behoefte ontstaan om nog eens 25 medewerkers, leidinggevenden en management te trainen op dezelfde onderwerpen.

2-12-‘14
Start training time management bij Nunhems Netherlands BV te Nunhem

Voor de team leader customer service, team leader data administratie, team leader traffic en head leader (4 deelnemers) is er behoefte voor een training time management. De hoofdmethodieken CultuurGroei © en CommunicatieGroei © worden hierbij ingezet.

30-10-’14
Start coaching en training praktisch leidinggeven bij Wienerberger BV te Haaften en Venlo

Binnen deze productielocatie groeit een leidinggevende door van productieleider naar plantmanager. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevende praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De verkoop coördinator dakpannen Nederland met als locatie Venlo is ook gestart met eenzelfde ontwikkeltraject aangepast op zijn persoonlijke behoeften en gewenste resultaten. De hoofdmethodieken Personalcolor, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en LeiderschapGroei © worden hierbij ingezet.

15-9-’14
Start vervolgtraining NAH+ en Verdieping training bij SGL te Sittard

In de afgelopen 2 jaar hebben we 164 medewerkers en 8 leidinggevenden binnen SGL, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg, succesvol getraind op NAH+. Deze afkorting betekent: Niet Aangeboren Hersenletsel + psychische en psychiatrische stoornissen en verslavingen. Daar nog niet alle medewerkers en leidinggevenden deze training hebben ontvangen zal jaarlijks een vervolgtraining plaatsvinden. Hierin worden de thema’s communicatie, gedrag, NAH+, psychische en psychiatrische stoornissen, verslavingen, casussen en intervisie behandeld. Ook zullen 4 groepen deelnemers al een verdieping training psychiatrische stoornissen en verslavingen ontvangen.

12-9-’14
Start training- en adviestraject 5S werkplaats optimalisatie bij Optiwa te Reuver

Binnen deze machinefabriek heeft OrganisatieGroei al diversen trainingstrajecten gerealiseerd op gebied van communicatie, gedrag, verantwoordelijkheid en leidinggeven. Dit aan voormannen, leidinggevenden, accountmanagers, management en directie. Op gebied van kwaliteit, optimalisatie en verbeteren van bedrijfsprocessen wordt nu een vervolg ingezet d.m.v. een training- en adviestraject 5S werkplaats optimalisatie. Vanuit het management wordt dit verder geïmplementeerd naar de betreffende medewerkers en specialisten op de werkvloer.

11-9-’14
Workshop strategisch communiceren bij AB-Werkt te Horst, Herten en Beek

Strategisch communiceren tussen bedrijfsverzorgers en opdrachtgevers is binnen AB-Werkt van uitermate groot belang. Daarom is er behoefte aan een praktische en effectieve workshop. Op basis van een inventarisatie hebben we 5 kernwaarden samengesteld: zakelijk en professioneel - discreet - coöperatief - respectvol en vertrouwenswaardig -specialisme en vakkennis. In de vorm van groepsdiscussies en gezichtspunten delen gaan we hiermee actief aan de slag en verankeren we dit d.m.v. een opdracht.

26-8-’14
Start vervolgtraining cultuurverandering en advies traject EPAV2 bij Wienerberger BV te Deest

In het begin van dit jaar zijn we gestart met de training EPAV1 voor het management en kader bij deze productielocatie. EPAV betekent: Eigenaarschap, Positie innemen, Aanspreken en Verantwoordelijkheid nemen. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn CommunicatieGroei, CultuurGroei en LeiderschapGroei. In EPAV2 volgt een verdieping voor het management en kader en nemen ook de ploegleiders deel. Het betreft een compleet en uitgebreid training- en adviestraject afgewisseld met persoonlijke coaching, Personalcolor profielen en persoonlijke tussen- en eindrapportages. De hoofdmethodieken Personalcolor, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en LeiderschapGroei © worden hierbij ingezet.

5-6-’14
Start training communicatie, gedrag en verantwoordelijkheid bij Vincent Depaul te Panningen

Binnen de zorginstelling Vincent De Paul wil men graag de kwaliteit binnen de organisatie en de teams verbeteren. Voor 52 medewerkers, een aantal leidinggevenden, management en directie is een maatwerk training samengesteld. De thema’s die we hierin behandelen zijn: communicatie, gedrag en verantwoordelijkheid. De hoofdmethodieken CommunicatieGroei © en CultuurGroei © worden hierbij ingezet.

6-5-’14
Start persoonlijk ontwikkel traject bij Gemeente Venlo

Binnen de gemeente Venlo is behoefte aan een persoonlijk ontwikkel traject van een beleidsmedewerker. Dit is een training- en coaching traject, afgewisseld met Personalcolor, tussen- en eindrapportages en presentaties. De thema’s die we behandelen zijn: communicatie, persoonlijke effectiviteit, EPAV, netwerken en presenteren. De hoofdmethodieken Personalcolor, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en (persoonlijk) LeiderschapGroei © worden hierbij ingezet.

1-5-’14
Start vervolg training en veranderingstraject commerciële organisatie AB-Werkt te Goes

Vorig jaar zijn we binnen deze vestiging gestart met een cultuur verandering. Dit op gebied van EPAV en sales voor medewerkers, accountmanagers, vestigingsmanager en directie (10 deelnemers). EPAV betekent: Eigenaarschap, Positie innemen, Aanspreken en Verantwoordelijkheid nemen. De specialisaties (hoofdmethodieken) die we hierbij gebruiken zijn CommunicatieGroei, CultuurGroei en VerkoopGroei. Er is behoefte aan een vervolg op de eerste training om de toegepaste methodieken nog grondiger te borgen en verankeren. De hoofdmethodieken Personalcolor, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en VerkoopGroei © worden hierbij ingezet.

03-04-'14
Start training communicatie en leidinggeven bij Van Aarsen te Panheel

Binnen deze projectorganisatie en machinefabriek is er behoefte aan ondersteuning van coaching en training op gebied van communicatie en leidinggeven. Het betreft 3 leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor verschillende afdelingen: hoofd logistiek, hoofd ICT en hoofd industriële automatisering. De deelnemers beschikken allen over een HBO niveau en wensen hierop een concreet, praktisch en aanvullend programma. De hoofdmethodieken CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en LeiderschapGroei © worden hierbij ingezet.

10-03-'14
Workshop (mis)communicatie en valkuilen van je eigen gedrag bij AB-Werkt te Horst, Herten en Beek

Voor de leden van de coöperatie is er behoefte aan een workshop op gebied van effectieve communicatie, positie innemen en verantwoordelijkheid nemen. Dit moet een praktische workshop zijn met een actueel onderwerp wat aansluit op de vorige workshop betreffende gedragskleuren. Het betreft 3 avonden met gemiddeld 60 deelnemers (leden). De medewerkers binnendienst, accountmanagers en vestigingsmanagers van de verschillende vestigingen zullen hierbij ook aanwezig zijn.

18-02-'14
Start training cultuurverandering en advies traject EPAV1 bij Wienerberger BV te Deest

Er is een sterke cultuurverandering benodigd binnen deze productielocatie. Daarom zijn we gestart met deze training- en adviestraject voor het management en kader (8 deelnemers). EPAV betekent: Eigenaarschap, Positie innemen, Aanspreken en Verantwoordelijkheid nemen. Het betreft een compleet en uitgebreid training- en adviestraject afgewisseld met persoonlijke coaching, Personalcolor profielen en persoonlijke tussen- en eindrapportages. De hoofdmethodieken Personalcolor, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en LeiderschapGroei © worden hierbij ingezet.

30-01-'14
ColorFunnel management door OrganisatieGroei: optimaliseren salesproces (gratis workshop)

Bent u verantwoordelijk voor sales en marketing in uw organisatie, dan is deze boodschap voor u. Wij hebben een nieuwe manier van sales die uw leven kan veranderen! Wij noemen het ColorFunnel management. ColorFunnel management is het optimaliseren van het salesproces. Herkent u zich in de volgende stellingen: Heeft u te weinig omzet? Ontbreekt het overzicht in uw salesproces? U loopt teveel orders mis? Uw salesafdeling heeft te weinig rendement? Zitten uw salesmensen teveel binnen? Neem dan vanaf nu zelf het stuur in handen! In deze workshop leert u - aan de hand van twee simpele methoden - om uw salesproces te optimaliseren. Uw (sales)organisatie is vanaf nu beter aan te sturen en geeft direct meer rendement. Meer weten? Check het ColorFunnel management filmpje, download de leaflet en/of klik op gratis workshop.

08-01-'14
Start coaching en training praktisch leidinggeven bij Wienerberger BV te Panningen

Binnen deze productielocatie werken een productieleider en klantmanager die door willen groeien in hun huidige functie. Hierbij is ondersteuning benodigd d.m.v. een persoonlijk ontwikkeltraject om de betreffende leidinggevenden praktisch, effectief en resultaatgericht te ondersteunen. Dit is een compleet en uitgebreid programma om de juiste methodieken en tools aan te reiken en er zeker van te zijn dat e.e.a. constructief verankerd en geborgd wordt. De hoofdmethodieken Personalcolor, CommunicatieGroei ©, CultuurGroei © en LeiderschapGroei © worden hierbij ingezet.
1-05-'13
OrganisatieGroei geaccrediteerd tot PersonalColor partner

OrganisatieGroei heeft de afgelopen jaren veel persoonlijkheidsprofielen / instrumenten onder de loep genomen, maar vond geen simpel, effectief, kwalitatief en praktische toepasbaar instrument voor medewerkers en organisaties. PersonalColor overtreft deze wensen volledig en is een belangrijke peiler van OrganisatieGroei. Wat is PersonalColor? PersonalColor is het persoonlijkheidsprofiel / instrument dat u het meest complete zelfinzicht geeft. U krijgt inzicht in hoe u zichzelf ziet (zelfbeeld) en hoe anderen, uit de zakelijke en persoonlijke omgeving, u ervaren (feedback beeld). Ook krijgt u inzicht in uw sterke eigenschappen en mogelijke ontwikkelpunten.

1-02-'13
Nieuwe locatie OrganisatieGroei op Strijp-S (oude Philips gebouw) te Eindhoven

Strijp-S is een nieuw, dynamisch en bruisend stadsdeel van Eindhoven. "Grote namen werkten op Strijp-S aan revolutionaire uitvindingen. De mensen op de vloer maakten ze tot tastbare producten." Werken of leren op Strijp-S. In monumentale panden die zijn aangepast aan alle eisen van deze tijd. Waarin de communicatietechnologie van morgen kan worden gerealiseerd. Op een nieuw kantoor met de state-of-the-art high tech afwerking. In een levendige, creatieve omgeving met een hoog kwaliteits- en voorzieningenniveau (verschillende advies en trainingsruimtes). Dichtbij de oude binnenstad. Subliem bereikbaar door ligging en openbaar vervoervoorzieningen, waaronder een eigen NS-sation en het HOV-tracé, de Phileas.

Ga terug »