Missie, Visie en Kernwaarden

Missie
OrganisatieGroei begeleidt en ondersteunt opdrachtgevers bij het doorvoeren van veranderingen (groei) die leiden tot organisatie verbetering. Zij richt zich hierbij zowel op de persoonlijke ontwikkeling van directie, managers, leidinggevenden en medewerkers als op de noodzakelijke organisatieverandering. Hierdoor slaagt de gewenste verandering en worden de resultaten blijvend verbeterd. OrganisatieGroei werkt transparant en pragmatisch en begeleidt opdrachtgevers bij het gericht veranderen  en het laten groeien van hun organisatie. Dit is OrganisatieGroei.

Visie
Opdrachtgevers zijn op zoek naar advies, coaching en training op een kwalitatieve, effectieve, praktische en resultaatgerichte wijze. Dit om daadwerkelijk de verandering (OrganisatieGroei) door te maken, die noodzakelijk is voor het realiseren van hun strategische doelstellingen. Wij zijn ons ervan bewust dat opdrachtgevers zoeken naar concrete en meetbare resultaten. Door de huidige economische situatie, is effectief samenwerken en het ontwikkelen van potentieel van medewerkers binnen een organisatie, onze uitdaging voor de komende periode!

Kernwaarden
“Walk your talk”. Doe wat u zegt en zeg wat u doet.
Zie mogelijkheden, denk in oplossingen, zie elkaars kwaliteiten en handel integer. Stimuleer elkaar in het nemen van verantwoordelijkheid. Spreek elkaar aan op een respectvolle en effectieve manier. Ontwikkel en deel kennis, werk samen, zodat de organisatie kan groeien. Zorg gezamenlijk voor een “veilige” omgeving waardoor iedere medewerker kan en mag groeien! OrganisatieGroei: kwalitatief, effectief, praktisch en resultaatgericht.