Methodieken

Methodieken zijn belangrijk en effectief voor uw groei als persoon en organisatie. Hiermee oefent en borgt u de aangereikte (theoretische) kennis op een praktische manier. Methodieken zorgen voor herkenning, structuur en duidelijkheid binnen uw medewerkers en organisatie.

OrganisatieGroei methodiek
Door een combinatie te maken van groepstraining en individuele coaching bereiken we een optimaal resultaat, waarin we werk- en privé-situaties kunnen hanteren en optimaliseren. Dit is natuurlijk afhankelijk van de behoefte en financiële ruimte van uw organisatie. Bij voorkeur werken wij op basis van de volgende structuur: behoeftebepaling, intake deelnemers, PersonalColor profiel, een aantal groepstrainingen, individuele coaching sessie(s) deelnemers, voortgang gesprek(ken) management, PersonalColor Teamprofiel, een aantal groepstrainingen, eindgesprek deelnemers en eindgesprek management. Zo kunt u elke deelnemer stimuleren en aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid en is (wordt) de motivatie per deelnemer hoog. Ook kan het traject tussentijds bijgestuurd worden, indien dit wenselijk is. Dit wordt afgesloten met een tussen- en eindrapportage voor de groep en een eindrapportage per deelnemer. Zo wordt het totale groepseffect en het resultaat per deelnemer, transparant in beeld gebracht en geborgd. Na een periode worden er een aantal terugkomsessies gepland om de voortgang te waarborgen en te stimuleren.

OrganisatieGroei werkt met de volgende methodieken volgens een effectieve opbouw (trajectafhankelijk).
Onze hoofdmethodieken zijn PersonalColor, EPAV ©, Kotter, Lencioni, PlanB, Bateson, Lean / QRM, SalesFunnel, Stress / Burnout, Avatar, Aloë Vera en Zorgkennis

Persoonlijk
 • PersonalColor gedragstype, Smartfeedback, Stress/Burnout, Avatar, Aloë Vera
Communicatie
 • Communicatiemodel, Communicatiecirkel, L.S.D., Interactiecirkel Cuvelier, E.F.B., EPAV
Verantwoordelijk
 • Leerstijlen Kolb, Johari Window, Driehoek Karpman, Driehoek Reille, Voetbalveld, P.I.N., EPAV+
Leiding
 • Taken en rollen Leidinggeven Mintzberg, Leiderschapsstijlen en Taakvolwassenheid Herschey & Blanchard, EPAV++
Motivatie
 • Motivatieprincipes en Invloedstijlen Herzberg
Gesprekstechnieken
 • Structuur-feitengesprek Reille, Conflicthanteringstijlen Thomas & Kilmann
Samenwerking
 • Successen of frustraties teamwork Lencioni, Bouwstenen teamwork Woodcock, Doelstellingen team Remmerswaal
Management
 • Strategisch-, tactisch-, operationeel management Vandendriessche, Bedrijfs-, organisatiekunde, EPAV+++
Strategie
 • Zes niveaus Bateson, SWOT-analyse
Structuur
 • SAMPC-v, PES, SMART, PDCA
Veranderen
 • Acht stappen Kotter, Onder- en bovenstroom PlanB
Verkoop
 • USP, UBR, Agent-profiel, Agent-funnel, SalesFunnel, SWOT-analyse, Salesplan
Bedrijfsprocessen
 • 5S, Lean, Lean care, Lean cure, SGA, QRM, Zorgkennis
Organisatie
 • Organisatiesysteem, Organigram, Quickscan, Ondernemersplan