ManagementGroei ©

Herkent u zich in het volgende:

 • Zijn leidinggevenden door hun inzet doorgegroeid tot managers?
 • Missen ze de kennis, ervaring, achtergrond en methodieken van managen?
 • Doen ze te veel zelf en hebben ze moeite met delegeren en constructief managen?
 • Hebben ze te weinig bedrijfskundige-, organisatorische- en strategische kennis?
 • Geven management en directie geen duidelijke voorbeeldfunctie en te weinig richting?
 • Wilt u de organisatie laten groeien, constructiever richting geven en effectiever managen?

Dan is ManagementGroei © de oplossing voor u.

ManagementGroei © bestaat uit 2 hoofdmethodieken
PersonalColor werkt met vier verschillende kleuren, vertrekt vanuit de persoon en is gericht op gedrag. EPAV+++ werkt met 4 gedefinieerde management verantwoordelijkheden, taakvolwassenheid en management rollen, vertrekt vanuit de functie en is gericht op de taak.

Getrainde vaardigheden 
Effectieve communicatie, erkennend luisteren, persoons- en gedragstypen, effectief- en ineffectief gedrag, stijlflexibiliteit, eigenaarschap, positie innemen, aanspreken, verantwoordelijkheid nemen, taakvolwassenheid, leidinggeven, aansturen en conflicthantering. Verdieping op leiderschap versus management met aanvulling op bedrijfskundig-, organisatie- en strategisch niveau. Dit aangevuld met uw specifieke behoeften, op een zeer praktische en effectieve manier. 

Uitgangspunt
Missie, visie en strategie van uw bedrijf en/of afdeling.

Doel 
Gedrag, functioneren (management en directie) en verandering te koppelen, concretiseren, borgen en verankeren.

Resultaat 

 • Inzicht in het gedrag en managen van uzelf, uw collega’s, team en organisatie.
 • Handelen en managen vanuit effectief gedrag i.p.v. ineffectief gedrag.
 • Dynamischer bewegen in stijlflexibiliteit en aanpassingsvermogen.
 • Elkaar beter begrijpen, effectiever communiceren en duidelijker aanspreken.
 • Elkaar feedback geven, feedback ontvangen en grenzen aangeven.
 • Steviger positie en verantwoordelijkheid (in)nemen > taakvolwassenheid.
 • Strategisch, tactisch en operationeel leidinggeven versus managen en plannen.
 • Productiever, kwalitatiever, resultaatgerichter en efficiënter samenwerken.
 • Meer inzicht in bedrijfskundige-, organisatorische- en strategische kennis.
 • Effectiever managen, duidelijker richting geven en constructiever strategie bepalen.
 • Een krachtig, leidend en resultaatgericht management- en directieteam.
 • Gedegen borging en verankering.