LeiderschapGroei ©

Herkent u zich in het volgende:
 • Zijn medewerkers door hun inzet doorgegroeid tot leidinggevenden?
 • Missen ze de kennis, ervaring, achtergrond en methodieken van leidinggeven?
 • Doen ze te veel zelf en hebben ze moeite met delegeren en constructief plannen?
 • Toont men te weinig eigenaarschap en neemt men te weinig positie in?
 • Geven leidinggevenden, management en directie geen duidelijke voorbeeldfunctie?
 • Wilt u de organisatie laten groeien, effectiever leidinggeven en aansturen?

Dan is LeiderschapGroei © de oplossing voor u.

LeiderschapGroei © bestaat uit 2 hoofdmethodieken
PersonalColor werkt met vier verschillende kleuren, vertrekt vanuit de persoon en is gericht op gedrag. EPAV++ werkt met 4 gedefinieerde leidinggevende verantwoordelijkheden, taakvolwassenheid en leidinggevende rollen, vertrekt vanuit de functie en is gericht op de taak.

Getrainde vaardigheden
Effectieve communicatie, erkennend luisteren, persoons- en gedragstypen, effectief- en ineffectief gedrag, stijlflexibiliteit, eigenaarschap, positie innemen, aanspreken, verantwoordelijkheid nemen, taakvolwassenheid, leidinggeven, aansturen en conflicthantering. Dit aangevuld met uw specifieke behoeften, op een zeer praktische en effectieve manier.

Uitgangspunt
Missie, visie en strategie van uw bedrijf en/of afdeling.

Doel
Gedrag, functioneren (leiderschap) en verandering te koppelen, concretiseren, borgen en verankeren.

Resultaat
 • Inzicht in het gedrag en leidinggeven van uzelf, uw collega’s en team.
 • Handelen en sturen vanuit effectief gedrag i.p.v. ineffectief gedrag.
 • Dynamischer bewegen in stijlflexibiliteit en aanpassingsvermogen.
 • Elkaar beter begrijpen, effectiever communiceren en duidelijker aanspreken.
 • Elkaar feedback geven, feedback ontvangen en grenzen aangeven.
 • Steviger positie en verantwoordelijkheid (in)nemen > taakvolwassenheid.
 • Duidelijker en constructiever leidinggeven, aansturen en plannen.
 • Productiever, kwalitatiever, resultaatgerichter en efficiënter samenwerken.
 • Een krachtig en resultaatgericht leiderschap team.
 • Gedegen borging en verankering.