Kotter

Onderzoek
Volgens de Amerikaans bedrijfskundige John Kotter kwam er door onderzoek achter, dat grote veranderingen binnen organisaties helaas vaak niet altijd het beoogde resultaat hebben. Hij spreekt zelfs van een slagingskans van circa 30%. Daardoor worden veranderingen niet goed doorgevoerd en hebben ze daardoor niet het beoogde resultaat.

Acht stappenplan
De kans van slagen bij veranderingen te vergroten, voerde John Kotter het Kotter 8 step change model (acht-stappenplan) in. Door het volgen van dit stappenplan hebben organisaties minder kans om te falen en worden ze bedreven in het doorvoeren en toepassen van de veranderingen. Daardoor hoeven organisaties niet meer continu de veranderingen bij te sturen en aan te passen en vergroot het de kans op succes.


John Kotter – 8 stappen van succesvol veranderen

Succesvol veranderen
Door het Kotter 8 step change model te doorlopen, hebben veranderingen binnen organisaties meer kans van slagen. De eerste drie stappen van het Kotter 8 step change model creëren het juiste klimaat voor verandering, stap 4 tot en met 6 verbinden de verandering aan de organisatie en de stappen 7 en 8 richten zich op implementatie en consolidatie van de verandering.

OrganisatieGroei gebruikt dit model om constructief en succesvol een Verandering door te voeren.
Lees: OrganisatieGroei

OrganisatieGroei beschikt over 2 gespecialiseerde Kotter specialisten.