EPAV ©

EPAV (Communicatie)
EPAV is de afkorting van Eigenaarschap, Positie innemen, Aanspreken en Verantwoordelijkheid. Als medewerkers, leidinggevende, management en directie deze kwaliteiten en vaardigheden uitdragen, werkelijk uitvoeren en blijven borgen, is de basis van constructieve communicatie en eigenaarschap gelegd.

EPAV+ (Cultuur)
Vanuit deze basis kan een (cultuur) verandering in de gehele organisatie plaats vinden. Belangrijk aspect hierbij is dat de medewerkers, leidinggevende, management en directie volledig bekwaam en bereid zijn en dus een complete taakvolwassenheid neerzetten.

EPAV++ (Leiderschap)
Stevig positie en verantwoordelijkheid innemen, duidelijk en constructief leidinggeven, effectief aansturen en plannen. Als je hierbij de 10 verschillende rollen van een leidinggevende integreert creëer je echt daadkrachtig leiderschap.

EPAV+++ (Management)
Verdieping op leiderschap (EPAV++) versus management. Dit met aanvulling op bedrijfskundig-, organisatie- en strategisch niveau en strategisch-, tactisch- en operationeel management.

OrganisatieGroei beschikt over 2 gespecialiseerde EPAV specialisten.