CultuurGroei ©

Herkent u zich in het volgende:
 • Wordt er geklaagd, maar te weinig opgepakt en is het ziekteverzuim te hoog?
 • Toont men te weinig eigenaarschap en neemt men te weinig positie in?
 • Is er een stroperige cultuur, denkt men in hokjes en werkt men niet goed samen?
 • Ligt de verantwoordelijkheid te veel bij de leidinggevende i.p.v. bij de medewerker?
 • Zijn medewerkers en leidinggevenden niet tevreden over het algehele functioneren?
 • Wilt u de organisatie laten groeien en effectiever samenwerken?

Dan is CultuurGroei © de oplossing voor u.

CultuurGroei © bestaat uit 2 hoofdmethodieken
PersonalColor werkt met vier verschillende kleuren, vertrekt vanuit de persoon en is gericht op gedrag. EPAV+ werkt met 4 gedefinieerde cultuur verantwoordelijkheden en taakvolwassenheid, vertrekt vanuit de functie en is gericht op de taak.

Getrainde vaardigheden
Effectieve communicatie, erkennend luisteren, persoons- en gedragstypen, effectief- en ineffectief gedrag, stijlflexibiliteit, eigenaarschap, positie innemen, aanspreken, verantwoordelijkheid nemen en taakvolwassenheid. Dit aangevuld met uw specifieke behoeften, op een zeer praktische en effectieve manier.

Uitgangspunt
Missie, visie en strategie van uw bedrijf en/of afdeling.

Doel
Gedrag, functioneren (cultuur) en verandering koppelen, concretiseren, borgen en verankeren.

Resultaat
 • Inzicht in het gedrag en cultuur van uzelf, uw collega’s en leidinggevende.
 • Handelen en sturen vanuit effectief gedrag i.p.v. ineffectief gedrag.
 • Dynamischer bewegen in stijlflexibiliteit en aanpassingsvermogen.
 • Cultuur omslag: eigenaarschap en constructief samenwerken.
 • Steviger positie en verantwoordelijkheid (in)nemen > taakvolwassenheid.
 • Toename van tevredenheid en gezondheid medewerkers en afdeling(en).
 • Productiever, kwalitatiever, resultaatgerichter en efficiënter werken.
 • Gedegen borging en verankering.