Bateson

Zes logische niveaus
Dit model, De logische niveaus van Bateson, gaat er vanuit dat er 6 logische niveaus zijn waarop mensen-teams-organisaties denken, leren, veranderen en functioneren. Het niveau waarop wij zitten is in grote mate bepalend voor ons verandervermogen en ontwikkelpotentie.

Effect
Het model van Bateson kent een duidelijke hiërarchie: het effect van ieder niveau is dat dit het onderliggende niveau richting geeft. Een verandering van dingen op een hoger niveau leidt in deze zin onvermijdelijk tot veranderingen van dingen op de lagere niveaus. Het veranderen van dingen op een lager niveau kan, maar hoeft geen effect te hebben op de hogere niveaus.


Gregory Bateson – zes logische niveaus

Missie
Deze geeft aan welke functie de organisatie in de markt kan en wil vervullen en definieert hierdoor de bestaansgrond.

Visie
Een inspirerend toekomstbeeld voor de organisatie - afdeling - producten - diensten ontwikkelen en uitdragen, afstand nemend van de dagelijkse praktijk.

Strategie
De keuze uit mogelijke wegen en middelen teneinde een doelstelling te realiseren

OrganisatieGroei gebruikt dit model om een inspirerende Visie en succesvolle Strategie te ontwikkelen.
Lees: StrategieGroei

OrganisatieGroei beschikt over 2 gespecialiseerde Bateson specialisten.