Avatar

De Avatar Cursus is een zelfontwikkelingsprogramma voor het verbeteren en managen van levenssituaties. De enige voorwaarde die geldt voor deelname aan de Avatar Cursus is de bereidheid om je eigen overtuigingen te onderzoeken. De cursus wordt gegeven door Avatar Masters die gelicenseerd zijn door Star's Edge International, het zakelijke hoofdkantoor van Avatar.

Een doorsnee Avatar Cursus duurt negen dagen met een totaal van ongeveer 72 uur aan activiteiten in de cursusruimte. Meer dan 100.000 deelnemers uit 66 landen en zes continenten hebben de cursus met succes doorlopen en het cursusmateriaal is in 15 talen vertaald.

Instructiegebieden
Technieken voor zelfrealisatie:

  • Vaardigheden die helpen bij het begrijpen en accepteren van verantwoordelijkheid voor beslissingen en zeggenschap te nemen over die beslissingen.
  • Vaardigheden om een sfeer te creëren waarin het oordelen achterwege blijft en ideeën en deelname worden aangemoedigd.
  • Vaardigheden om je zogenaamde zwakke kanten om te zetten in kracht.
  • Vaardigheden om zelfopgelegde beperkingen ongedaan te maken.

Technieken voor het managen van een veranderende omgeving:

  • Vaardigheden om flexibel te zijn en de voordelen van een veranderende omgeving maximaal te benutten.
  • Vaardigheden om met minder weerstand gericht te zijn op je doelen.

Technieken om conflicten te hanteren en op te lossen:

  • Vaardigheden om tussenmenselijke meningsverschillen zonder emotionele lading te hanteren en gericht te blijven op oogmerken en doelen.
  • Vaardigheden in het verminderen van weerstand en het uit de weg ruimen van hindernissen.

OrganisatieGroei beschikt over 2 gelicenseerde Avatar Masters.

© 2015 Star's Edge, Inc. Avatar® en Star's Edge International® zijn geregistreerde handelsmerken van Star's Edge, Inc. Alle rechten voorbehouden.